Sunday, 10 November 2013

RPH MINGGU 46


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN: B.INGGERIS & GEOGRAFI

 

MINGGU 46

 

 

DATE/DAY
11.11.2013 (MONDAY)
CLASS
2I/2J
TIME
12.50-2.00 PM
SUBJECT
ENGLISH
UNIT
None
TOPIC
None
LEARNING OBJECTIVES
There is no learning objective for this class on this day
LEARNING EMPHASIS
None
INSTRUCTIONAL PROCEDURES
None
REFLECTION
There is no lesson as the students have left for the final year holidays.

 

 

TARIKH
11.11.2013 (ISNIN)
KELAS
1H
MASA
2.00 – 3.10 PM
SUBJEK
GEOGRAFI
TAJUK
Tiada
TUJUAN
Tiada
BBM
Tiada
OBJEKTIF P&P
Tiada objektif pembelajaran untuk kelas ini pada hari ini
PENERAPAN NILAI
Tiada
AKTIVITI
Tiada
REFLEKSI
Pelajar telah mula bercuti akhir tahun dari 4/11/13 sehingga 1/1/14. Tiada kelas pada minggu ini.

 

DATE/DAY
11.11.2013 (MONDAY)
CLASS
3B
TIME
5.10 – 6.20 PM
SUBJECT
ENGLISH
UNIT
None
TOPIC
None
LEARNING OBJECTIVES
There is no learning objective for this class on this day
LEARNING EMPHASIS
None
INSTRUCTIONAL PROCEDURES
None
REFLECTION
The students have left the school for the final year break that starts from 4/11/13 until 1/1/14. There is no lesson on this day.

 

 

DATE/DAY
12.11.2013 (TUESDAY)
CLASS
3E
TIME
12.50 – 2.00 PM
SUBJECT
ENGLISH
UNIT
None
TOPIC
None
LEARNING OBJECTIVES
There is no learning objective for this class on this day
LEARNING EMPHASIS
None
INSTRUCTIONAL PROCEDURES
None
REFLECTION
The students have left the school for the final year break that starts from 4/11/13 until 1/1/14. There is no more lesson on this day.

 

 

DATE/DAY
13.11.2013 (WEDNESDAY)
CLASS
3B
TIME
2.00 – 3.10 PM
SUBJECT
ENGLISH
UNIT
None
TOPIC
None
LEARNING OBJECTIVES
There is no learning objective for this class on this day
LEARNING EMPHASIS
None
INSTRUCTIONAL PROCEDURES
None
REFLECTION
The students have left the school for the final year break that starts from 4/11/13 until 1/1/14. There is no lesson on this day.

 

 

DATE/DAY
13.11.2013 (WEDNESDAY)
CLASS
3E
TIME
5.10 – 6.20 PM
SUBJECT
ENGLISH
UNIT
None
TOPIC
None
LEARNING OBJECTIVES
There is no learning objective for this class on this day
LEARNING EMPHASIS
None
INSTRUCTIONAL PROCEDURES
None
REFLECTION
The students have left the school for the final year break that starts from 4/11/13 until 1/1/14. There is no lesson on this day.

 

 

DATE/DAY
14.11.2013 (THURSDAY)
CLASS
3B
TIME
12.50 – 2.00 PM
SUBJECT
ENGLISH
UNIT
None
TOPIC
None
LEARNING OBJECTIVES
There is no learning objective for this class on this day
LEARNING EMPHASIS
None
INSTRUCTIONAL PROCEDURES
None
REFLECTION
The students have left the school for the final year break that starts from 4/11/13 until 1/1/14. There is no more lesson on this day.

 

 

DATE/DAY
14.11.2013 (THURSDAY)
CLASS
2I/2J
TIME
2.35 – 3.10 PM
SUBJECT
ENGLISH
UNIT
None
TOPIC
None
LEARNING OBJECTIVES
There is no learning objective for this class on this day
LEARNING EMPHASIS
None
INSTRUCTIONAL PROCEDURES
None
REFLECTION
The students have left the school for the final year break that starts from 4/11/13 until 1/1/14. There is no more lesson on this day.

 

 

TARIKH
14.11.2013 (KHAMIS)
KELAS
1H
MASA
4.35 – 5.45 PM
SUBJEK
GEOGRAFI
TAJUK
Tiada
TUJUAN
Tiada
BBM
Tiada
OBJEKTIF P&P
Tiada objektif pembelajaran untuk kelas ini pada hari ini
PENERAPAN NILAI
Tiada
AKTIVITI
Tiada
REFLEKSI
Pelajar telah mula bercuti akhir tahun dari 4/11/13 sehingga 1/1/14. Tiada pembelajaran pada hari ini.

 

DATE/DAY
15.11.2013 (FRIDAY)
CLASS
2I/2J
TIME
4.00 – 5.10 PM
SUBJECT
ENGLISH
UNIT
None
TOPIC
None
LEARNING OBJECTIVES
There is no learning objective on this day for this class
LEARNING EMPHASIS
None
INSTRUCTIONAL PROCEDURES
None
REFLECTION
The students have left the school for the final year break that starts from 4/11/13 until 1/1/14

 

 

DATE/DAY
15.11.2013 (FRIDAY)
CLASS
3E
TIME
5.10 – 6.20  PM
SUBJECT
ENGLISH
UNIT
None
TOPIC
None
LEARNING EMPHASIS
There is no learning objective for this class on this day
LEARNING OBJECTIVES
None
INSTRUCTIONAL PROCEDURES
None
REFLECTION
The students have left the school for the final year break that starts from 4/11/13 until 1/1/14. There is no more lesson on this day.