Sunday, 9 June 2013

RPH MINGGU 22


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN: B.INGGERIS & GEOGRAFI

 

MINGGU 22

 

 

DATE/DAY
27.05.2013 (MONDAY)
CLASS
2I/2J
TIME
12.50-2.00 PM
SUBJECT
ENGLISH
UNIT
None
TOPIC
None
LEARNING OBJECTIVES
There is no learning objective on this day
LEARNING EMPHASIS
None
INSTRUCTIONAL PROCEDURES
None
REFLECTION
The school is closed for the Mid Year School Holidays from 24/5 – 9/6

 

 

TARIKH
27.05.2013 (ISNIN)
KELAS
1H
MASA
2.00 – 3.10 PM
SUBJEK
GEOGRAFI
TAJUK
Tiada
TUJUAN
Tiada
BBM
Tiada
OBJEKTIF P&P
Tiada objektif pengajaran dan pembelajaran pada hari ini
PENERAPAN NILAI
Tiada
AKTIVITI
Tiada
REFLEKSI
Sekolah ditutup untuk Cuti Pertengahan Tahun dari 24/5 – 9/6

 

 

DATE/DAY
27.05.2013 (MONDAY)
CLASS
3B
TIME
5.10 – 6.20 PM
SUBJECT
ENGLISH
UNIT
None
TOPIC
None
LEARNING OBJECTIVES
There is no learning objective on this day
LEARNING EMPHASIS
None
INSTRUCTIONAL PROCEDURES
None
REFLECTION
The school is closed for the Mid Year School Holidays from 24/5 – 9/6

 

 

DATE/DAY
28.05.2013 (TUESDAY)
CLASS
3E
TIME
12.50 – 2.00 PM
SUBJECT
ENGLISH
UNIT
None
TOPIC
None
LEARNING OBJECTIVES
There is no learning objective on this day
LEARNING EMPHASIS
None
INSTRUCTIONAL PROCEDURES
None
REFLECTION
The school is closed for the Mid Year School Holidays from 24/5 – 9/6

 

 

DATE/DAY
29.05.2013 (WEDNESDAY)
CLASS
3B
TIME
2.00 – 3.10 PM
SUBJECT
ENGLISH
UNIT
None
TOPIC
None
LEARNING OBJECTIVES
There is no learning objective on this day
LEARNING EMPHASIS
None
INSTRUCTIONAL PROCEDURES
None
REFLECTION
The school is closed for the Mid Year School Holidays from 24/5 – 9/6

 

 

DATE/DAY
29.05.2013 (WEDNESDAY)
CLASS
3E
TIME
5.10 – 6.20 PM
SUBJECT
ENGLISH
UNIT
None
TOPIC
None
LEARNING OBJECTIVES
There is no learning objective on this day
LEARNING EMPHASIS
None
INSTRUCTIONAL PROCEDURES
None
REFLECTION
The school is closed for the Mid Year School Holidays from 24/5 – 9/6

 

 

DATE/DAY
30.05.2013 (THURSDAY)
CLASS
3B
TIME
12.50 – 2.00 PM
SUBJECT
ENGLISH
UNIT
None
TOPIC
None
LEARNING OBJECTIVES
There is no learning objective on this day
LEARNING EMPHASIS
None
INSTRUCTIONAL PROCEDURES
 
REFLECTION
The school is closed for the Mid Year School Holidays from 24/5 – 9/6

 

 

DATE/DAY
30.05.2013 (THURSDAY)
CLASS
2I/2J
TIME
2.35 – 3.10 PM
SUBJECT
ENGLISH
UNIT
None
TOPIC
None
LEARNING OBJECTIVES
There is no learning objective on this day
LEARNING EMPHASIS
None
INSTRUCTIONAL PROCEDURES
None
REFLECTION
The school is closed for the Mid Year School Holidays from 24/5 – 9/6

 

 

TARIKH
30.05.2013 (KHAMIS)
KELAS
1H
MASA
4.35 – 5.45 PM
SUBJEK
GEOGRAFI
TAJUK
Tiada
TUJUAN
Tiada
BBM
Tiada
OBJEKTIF P&P
Tiada objektif pengajaran dan pembelajaran pada hari ini.
PENERAPAN NILAI
Tiada
AKTIVITI
Tiada
REFLEKSI
Sekolah ditutup untuk Cuti Pertengahan Tahun dari 24/5 – 9/6

 

DATE/DAY
31.05.2013 (FRIDAY)
CLASS
2I/2J
TIME
4.00 – 5.10 PM
SUBJECT
ENGLISH
UNIT
None
TOPIC
None
LEARNING OBJECTIVES
There is no learning objective on this day
LEARNING EMPHASIS
None
INSTRUCTIONAL PROCEDURES
None
REFLECTION
The school is closed for the Mid Year School Holidays from 24/5 – 9/6

 

 

DATE/DAY
31.05.2013 (FRIDAY)
CLASS
3E
TIME
5.10 – 6.20  PM
SUBJECT
ENGLISH
UNIT
None
TOPIC
None
LEARNING OBJECTIVES
There is no learning objective on this day
LEARNING EMPHASIS
None
INSTRUCTIONAL PROCEDURES
None
REFLECTION
The school is closed for the Mid Year School Holidays from 24/5 – 9/6

No comments:

Post a Comment